Aplikace pro řidiče nákladní dopravy - nová verze

Nová verze aplikace umožňuje zcela odbourat papírové stazky, které jsou často přítěží pro řidiče a jejich zpracování zase zatěžuje pracovníky dopravních firem. 

Nová verze aplikace umožňuje zcela odbourat papírové stazky, které jsou často přítěží pro řidiče a jejich zpracování zase zatěžuje pracovníky dopravních firem. Elektronická stazka, správně výkaz o provozu vozidla, může nyní vznikat v našem systému zcela automaticky. Stačí pouze, aby řidič na svém chytrém telefonu nebo tabletu jednoduše zadával nakládky a vykládky během přepravy. Vše ostatní již systém zajistí z dalších dat, která posílá automaticky palubní jednotka systému ORBtrack - počáteční stavy tachometru, ujetou vzdálenost, spotřebu atd. Výstupem je potom standartizovaná stazka, kterou lze vytisknout, případně importovat do jiných informačních systémů. Samozřejmostí je možnost takto vygenerované stazky editovat a schvalovat v rámci přidělení uživatelských práv v systému.