Komunikace a navigace

  • Obousměrná komunikace vozidlo/dispečink
  • Navigační přístroje

NAVIGACE A KOMUNIKACE V JEDNOM PŘÍSTROJI

Připojením navigačního přístroje GARMIN získáme komplexní řešení. Navigační přístroj GARMIN ve spojení s vozidlovým modulem ORBtrack TLF04 slouží nejen jako navigace, ale také jako textový terminál pro příjem textových zpráv obsluhou vozidla. Stejně tak může řidič přes dotykový displej zprávy generovat. Je možné posílat předdefinované zprávy nebo psát libovolné zprávy v délce 190 znaků.

Takové spojení výrazně snižuje náklady na komunikaci zejména u flotilových zákazníků.

Ukázky použití navigace jako komunikačního nástroje