Sledování a kontrola řidičů

  • Automatizované generování cestovních náhrad
  • Reporty výkonu řidičů
  • Monitoring digitálních tachografů
  • Vzdálené stahování dat z tachografů

Efektivní kontrola řidičů a obsluhy dopravních prostředků a strojů

Náš systém zajistí efektivní kontrolu řidičů a obsluhy dopravních prostředků a strojů. Ze zkušenosti našich zákazníků víme, že po implementaci systému ORBtrack se zvyšuje efektivita provozu referentských vozidel o 20%.
U pracovních strojů se snižuje doba pracovních prostojů.
U dálkových přeprav (MKD) je systém využíván zejména s ohledem na dnes častou JUST-IN-TIME přepravu. Také možnost on-linenavedení řidiče na dálku přináší časové a finanční úspory. 

Pro snížení nákladů je podstatný také jízdní styl řidičů
– časté brždění, akcelerace, ostrý průjezd zatáčkami. To vše můžete v rámci systému ORBtrack vyhodnocovat.

Kontrola rychlosti – informace o překročení zadané rachlosti je systémem ORBtrack automaticky zasílána formou SMS nebop emailové zprávy. 

 

Všechny údaje o řidičích je možno vyhodnocovat individuálně nebo v rámci celofiremního přehledu.

 

Náš systém pomáhá také samotným řidičům redukovat riziko porušení legislativních požadavků spojených s řízením vozidel.