Portál ORBtrack.eu

 • Webový portál
 • Neomezený počet uživatelských účtů
 • Omezení uživatelských práv
 • Rozhraní pro mobilní zařízení

ORBTRACK.EU

ORBtrack.eu je webové rozhraní prezentující data z jednotek ORBtrack. K datům tak lze přistupovat z jakéhokoliv počítače pomocí přihlašovacích údajů uživatele (jméno, heslo). Rozhraní slouží uživatelům k:

 • sledování aktuálních pozičních dat vozidel na podrobných mapových podkladech (ČR i Evropa)
 • generování historie pohybu vozidel za vybrané období
 • identifikace činnosti vozidla (stojí, jede, zastavení, rozjezd)
 • generování knihy jízd
 • automatické generování cestovních náhrad
 • plánování tras vozidel
 • vyhodnocování spotřeby
 • průměrná spotřeba
 • aktuální spotřeba
 • stav zaplnění nádrže
 • identifikace bodů tankování (kdy, kde, kolik litrů)
 • identifikace neoprávněných úbytků paliva
 • příjem a psaní textových zpráv do/z vozidel
 • konfiguraci vozidel a jednotek ORBtrack
 • administraci zákaznických přístupů na vozidla (zákazník majitele systému může na základě vygenerovaného přístupu sám sledovat pohyb svého nákladu na web portále)
 • import dat o tankování vozidel z platebních kare